Ma – Vri 8:30 tot 17:00

Disclaimer

Disclaimer 
Gebruik van de site van Systeemplafonds.nl is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het volgende:

Informatie op de website
De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ook is getracht de informatie actueel te houden. De inhoud van de website wordt met enige regelmaat intern geëvalueerd. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie worden ontleend. Systeemplafonds.nl geeft geen garantie voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit. Bij twijfel verzoeken wij u daarom contact op te nemen met de betreffende afdeling van Systeemplafonds.nl.

Gebruik website/schade
Systeemplafonds.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade of verlies ten gevolge van het gebruiken van de informatie op de website van Systeemplafonds.nl .

Externe links
De website van Systeemplafonds.nl  bevat tevens een aantal externe links. Deze links staan op de website vermeld als service voor de bezoeker van deze site. Systeemplafonds.nl. kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze pagina’s van derden, voor de privacybescherming op deze websites, voor de diensten die hierop eventueel worden aangeboden of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruiken van externe links.

Auteursrechten
Op de inhoud van de webpagina’s van Systeemplafonds.nl en op het eigen logo rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan Systeemplafonds.nl. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Systeemplafonds.nl.
Bescherming persoonsgegevens

De auteur behandelt de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. Indien u op vrijwillige basis gevraagd wordt om persoonsgegevens, bijvoorbeeld in het kader van een forumactiviteit of een actie, zal expliciet aangegeven worden waarvoor deze zullen worden gebruikt. De auteur zal de door u verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen anders dan de partijen die bij deze specifieke actie betrokken zijn, tenzij u hier toestemming voor hebt gegeven.

Gratis Bezorging

Vanaf €1.750,-

Top klantenservice

Professioneel keuze advies

100% Veilig Betalen

iDEAL / PayPal / MasterCard / Visa